Wszyscy zawiedli

Zawiedli mnie politycy.

Zawiedli mnie kapłani.

Zawiedli ekonomiści i specjaliści.

Filozofia i doktryny – zawiodły.

Nacjonalizm i internacjonalizm – zawiodły.

Cywilizacja i barbarzyństwo – zawiodły.

Bohaterzy i tchórze – zawiedli.

Religie mnie zawiodły.

Bóg i Szatan – zawiedli.

Zawiodła także Nauka.

Zawiódł Wschód i Zachód.

Podzielili mnie i skłócili.

Stworzyli piekło.

Dalej chcesz popierać to wszystko?

Dalej chcesz tworzyć to szaleństwo?

 

Ukryta

Ciemność.

Zapalił światło.

Bóg.

Stworzył Wszechświat.

Stworzył Ziemię.

Oddzielił ciemność od światła.

Stworzył rośliny i zwierzęta.

Stworzył mężczyznę.

Mężczyzna się nudził.

Uśpił mężczyznę.

Stworzył ją z jego żebra.

Ostateczne.

Matka.

Kobieta.

Bogini.