3/33

Zrobiłem sobie test psychopatii.

Wynik to 3/33.

Niski współczynnik psychopatii.

3/33.

Kiedy dobry humor mam.

3/33.

A jaki będzie wynik, gdy będę wkurwiony jak szatan?

6/66?

A gdy seksualne pożądanie mnie dopadnie?

6/9?

6/9?

6/9?

 

Reklamy

Flet na krzyżu

Taniec i śpiew!

Muzyka i zabawa!

Flet Kryszny…

Łzy i smutek!

Płacz i strach!

Krzyż Jezusa…

Taniec  i smutek!

Płacz i zabawa!

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Muzyka i strach!

Łzy i śpiew!

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Śmiech i radość!

Uśmiech i szczęście!

Flet Kryszny…

Krzyk i przerażenie!

Ból i cierpienie!

Krzyż Jezusa…

Uśmiech i cierpienie!

Śmiech i przerażenie!

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Krzyk i radość!

Ból i szczęście!

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Flet Kryszny i krzyż Jezusa…

Zawieś flet na krzyżu!

Zawieś flet na krzyżu!

Zawieś flet na krzyżu!

Burza seksu

Grzmot!

Błyskawica!

To ujemne spotyka się z dodatnim!

Zbliżenie!

Grzmot! Błyskawica!

Żeńska energia spotkała się z męską!

Bogini kocha się z Bogiem.

Grzmot! Błyskawica!

Bóg zapładnia Boginię.

Bóg daje nasienie i energię Matce Ziemi.

Grzmot! Błyskawica!

Spotkanie przeciwieństw!

Zimne i ciepłe!

Grzmot! Błyskawica!

Boski seks w przyrodzie!

Boski orgazm Natury!

Grzmot! Błyskawica!

Grzmot! Błyskawica!

Orgazm!

Ekstaza!

 

Zabawa seksem

Nie tłum seksu!

Nie tłum fantazji!

Kobieto! Mężczyzno!

„Seks to jeden biegun – nieświadoma jedność.”*

Bawcie się seksem!

Medytujcie nad nim!

„Medytacja to drugi biegun – świadoma jedność.”*

Zanurzcie się w nim świadomie!

Bawcie się nim, poszerzając swą świadomość!

„Tyle jest seksu, ale nie można już dłużej pozostawać w nim nieświadomie.”*

Kobieto! Mężczyzno!

Uświęćcie akt seksualny!

Uświęćcie wasze nagie ciała!

To cudowny dar boskości dla człowieka!

Aleister Crowley wyjaśnia:

„Instynkt seksualny jest Bogiem.”

„Seks jest świętą pieśnią duszy, seks jest sanktuarium Jaźni.”

„Instynkt seksualny jest jednym z najbardziej głęboko zakorzenionych przejawów woli; i nie można go ograniczać, ani negatywnie, uniemożliwiając jego swobodną funkcję, ani pozytywnie, negując jego fałszywą funkcję. Co jest bardziej brutalne niż hamowanie naturalnego wzrostu lub jego deformowanie? Co jest bardziej absurdalne niż dążenie do interpretowania tego świętego instynktu jako grubiańskiego czynu zwierzęcego, aby oddzielić go od duchowego entuzjazmu, bez którego jest tak głupie, że nawet nie jest zadowalające dla zainteresowanych osób?”

 

* – Osho

Zabawa w przyciąganie bogactwa i powodzenia

Jak przyciągnąć bogactwo i dostatek?

Co zrobić, by ludzie mnie szanowali?

Co zrobić, by ludzie dobrze o mnie myśleli?

Co zrobić, bym otrzymał od życia to, czego chcę?

Co zrobić, by pokochała mnie kobieta?

„Zawsze wydaję, zanim dostanę.”

„Jeśli chcesz być kochany – kochaj.”   (Osho)

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. (…) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian się nie spodziewając. A otrzymacie wielką zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni jak miłosierny jest wasz Ojciec.”       (Jezus)

„Musi dawać, zanim otrzyma.”   (Napoleon Hill)

„Nie dostąpicie pobożności, dopóki nie będziecie czynili ofiary z rzeczy ulubionych.”

„Ten, kto daje i jest bogobojny i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą – temu my ułatwimy dostęp do szczęścia.”   (Koran)

„Daję, abyś dał.”   (Józef Piłsudski)

Dla kogo jest duchowość?

Czy tylko biedny może wejść do Królestwa Bożego?

Czy tylko asceta może znaleźć Boga?

Czy boskość jest dostępna jedynie dla tych, którzy wszystkiego się wyrzekają?

Czy tylko bogactwo duchowe prowadzi do szczęścia?

Budda był księciem i opuścił królewska pałac, by szukać prawdy.

Bodhidharma też miał wstąpić na tron, ale wybrał życie wędrownego mnicha.

O co tu chodzi?

Osho odpowiada:

„Religia jest luksusem (…) najwyższym luksusem (…). Kiedy człowiek jest głodny, nie zajmuje się muzyką, po prostu nie może. A jeśli zaczniesz grać na gitarze, zabije cię. (…)Kiedy człowiek umiera z głodu, jaki jest pożytek z obrazów van Gogha, kazań Buddy, pięknych Upaniszad czy muzyki?”

„Gdy mówię człowiek bogaty, mam na myśli kogoś, kto jest bogaty w inteligencję, kto ma wszystko, co świat może mu dać, i kto stwierdził, że to wszystko jest puste.”

„Biedny człowiek też czasem do mnie przychodzi, ale przychodzi po coś, czego nie mogę mu dać. Jego syn nie dostał pracy, prosi więc: Osho, pobłogosław go. Jego żona choruje albo jego firma przynosi straty. To są cechy człowieka biednego, takiego, który prosi o rzeczy z tego świata.”

„Gdy twoje cielesne potrzeby są zaspokajane, pojawiają się potrzeby psychologiczne. Gdy twoje potrzeby psychologiczne także są zaspokajane, pojawiają się potrzeby duchowe. (…) Wielka pasja zawładnie tobą i szukasz prawdy, bo już wiesz – dopóki nie poznasz najgłębszej prawdy tej egzystencji, nic  cię nie zadowoli.”

 

Prawdziwa piramida potrzeb Maslowa:

piramida maslowa

 

Co robić?

Co mam robić w życiu?

Jakie studia skończyć?

Jaką pracę znaleźć?

Gdzie zrobić karierę?

Jaką partię polityczną popierać?

Który system jest najlepszy?

Gdzie znajdę żonę?

Jak zarobić duże pieniądze?

Jezu, daj znak!

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.”